Thứ 2, 15/04/2024, 06:07[GMT+7]

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Diện tích lúa ước đạt 7,12 triệu ha; diện...

31.01.2024 | 15:55 PM

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Diện tích lúa ước đạt 7,12 triệu ha; diện...

22.01.2024 | 09:58 AM