Thứ 2, 27/05/2024, 10:41[GMT+7]

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Ngày 7-6-2019, Quốc hội (QH) tiếp tục ngày làm việc thứ 15 của kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

09.06.2019 | 06:04 AM

Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Ngày 6-6-2019, Quốc hội (QH) tiếp tục ngày làm việc thứ 14 của kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV.

07.06.2019 | 09:14 AM

Thông cáo số 13 kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Ngày 5-6-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn thứ hai của...

06.06.2019 | 09:28 AM

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Ngày 4-6-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

05.06.2019 | 09:12 AM

Thông cáo số 9, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Ngày 30-5-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

31.05.2019 | 16:22 PM

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Ngày 28-5-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ bảy của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim...

29.05.2019 | 09:50 AM