Thứ 3, 03/10/2023, 10:30[GMT+7]

Khác nhau của bốn loại vaccine Covid-19 về Việt Nam

AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V khác nhau về cách bảo quản, phần trăm hiệu nghiệm sau tiêm... Những con số này trên thực tế còn nhiều ý nghĩa khác...

04.06.2021 | 09:47 AM