Thứ 4, 21/02/2024, 11:25[GMT+7]

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách...

13.10.2023 | 16:23 PM