Thứ 2, 27/05/2024, 10:08[GMT+7]

Khí methane phát thải từ ngành năng lượng tăng cao

Lượng khí methane phát thải từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đã tăng lên gần mức kỷ lục trong năm 2023. Báo cáo công bố tháng...

25.03.2024 | 10:42 AM