Thứ 3, 27/02/2024, 04:47[GMT+7]

Hưng Hà: Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 19/12, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

19.12.2023 | 16:33 PM

Thái Bình: Kết nối 211 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp...

04.12.2023 | 09:02 AM

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành

Ngày 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

03.12.2023 | 08:31 AM

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

08.10.2023 | 19:21 PM

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản...

08.10.2023 | 19:04 PM

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung,...

08.10.2023 | 18:48 PM

Gặp mặt đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Để góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí Quân ủy Trung ương và đại biểu quân đội dự...

02.10.2023 | 15:57 PM

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 42 ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn mỗi một ủy viên Trung ương Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải...

25.09.2023 | 17:05 PM

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 54 ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chỉ rõ lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là dịp để các Ủy viên Trung ương Đảng nhìn...

11.09.2023 | 16:11 PM

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10/2022 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị...

10.10.2022 | 08:12 AM

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) diễn ra từ ngày 4 -7/10/2021 đã bàn và quyết nghị về công tác xây dựng Đảng vừa cơ bản, lâu...

19.01.2022 | 08:48 AM

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10/2021 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị...

08.10.2021 | 19:52 PM

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của...

06.10.2021 | 21:01 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 4

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.

05.10.2021 | 18:10 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 4/10 tại Thủ đô Hà Nội.

05.10.2021 | 08:24 AM