Thứ 6, 31/05/2024, 04:31[GMT+7]

ChatGPT cho phép dùng không cần đăng ký

Người dùng có thể sử dụng ChatGPT mà không cần đăng ký tài khoản, nhưng không thể xem lại lịch sử trò chuyện.

02.04.2024 | 10:09 AM