Thứ 5, 25/07/2024, 19:17[GMT+7]

Khai mạc Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

15.03.2023 | 10:09 AM

Khai mạc Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 16. Đây là phiên...

10.10.2022 | 10:56 AM

Khai mạc phiên họp toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ 5 để thảo luận về các chính sách quốc gia.

10.06.2022 | 08:22 AM