Thứ 7, 18/05/2024, 06:56[GMT+7]

Chung tay chống khai thác IUU

Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước, thời gian qua, Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp thể hiện quyết tâm chống khai thác hải sản...

22.02.2024 | 11:27 AM

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Sáng ngày 20/9, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống khai thác hải sản...

20.09.2022 | 15:59 PM