Thứ 5, 23/05/2024, 06:51[GMT+7]

Tiền Hải: Quản lý hoạt động khai thác thủy sản bền vững

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm phát triển ngành thủy sản một cách bền vững, tạo điều kiện ổn...

21.08.2023 | 10:49 AM