Thứ 4, 22/05/2024, 15:32[GMT+7]

Khi doanh nghiệp có tổ chức đảng

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 119 doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng với gần 4.000 đảng viên. Thời gian qua, các tổ chức đảng đã...

26.02.2024 | 10:56 AM