Thứ 6, 24/05/2024, 14:11[GMT+7]

Khuyến cáo về cách kiểm soát cơn hen

Nhân Ngày Hen thế giới 2-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra khuyến cáo để người dân chung tay phòng chống căn bệnh chưa...

03.05.2023 | 10:24 AM