Thứ 6, 23/02/2024, 19:41[GMT+7]

Công an huyện Thái Thụy: Kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, hiện nay, Công an huyện Thái Thụy đang tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân tại...

11.10.2023 | 08:50 AM