Thứ 3, 21/03/2023, 07:42[GMT+7]

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Australia

Hợp tác thương mại đã trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam - Australia. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt...

01.12.2022 | 09:51 AM