Thứ 5, 20/06/2024, 12:16[GMT+7]

Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài

Chiều ngày 22/4, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí...

22.04.2024 | 18:15 PM