Thứ 6, 31/03/2023, 19:41[GMT+7]

Tiền Hải: Tập trung làm đất sản xuất vụ xuân

Tiền Hải là huyện ven biển, sản xuất vụ xuân thường gặp khó khăn một số diện tích đất nhiễm phèn, mặn và sâu bệnh gây hại. Để bảo đảm cho sản xuất vụ...

05.12.2022 | 08:50 AM