Thứ 3, 27/02/2024, 03:52[GMT+7]

Hệ thống pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh

Giải trình trước Quốc hội về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, qua rà soát cho thấy hệ thống...

02.11.2023 | 14:49 PM