Thứ 6, 31/05/2024, 06:09[GMT+7]

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Giảm lý thuyết, tăng thực hành

Giảm lý thuyết, tăng thực hành đang là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở Thái Bình trước đòi hỏi ngày càng cao của...

10.03.2024 | 09:57 AM