Thứ 7, 20/04/2024, 23:53[GMT+7]

Việt Nam - Brazil hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đại diện Brazil cùng trao đổi và tìm ra các chủ đề chung dựa trên nghiên cứu ưu tiên trong đó có trí tuệ nhân tạo, chuyển...

28.11.2023 | 17:24 PM