Thứ 2, 05/06/2023, 04:25[GMT+7]

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thủy lợi

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã niêm yết công khai và thực hiện 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 thuộc lĩnh vực thủy lợi tại...

30.11.2020 | 19:45 PM