Thứ 3, 21/03/2023, 08:13[GMT+7]

Rừng nhiệt đới Amazon thải ra nhiều khí nhà kính hơn lượng hấp thụ

Rừng nhiệt đới Amazon hiện đang thải ra hơn 1,1 tỷ tấn CO2/năm, theo đó, rừng này thải nhiều carbon hơn lượng khí nhà kính mà nó hấp thụ.

19.07.2021 | 08:50 AM