Thứ 5, 20/06/2024, 14:01[GMT+7]

Kiến Xương: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Sáng ngày 8/5, Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa...

08.05.2024 | 16:30 PM

Kiến Xương: Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng đảng viên mới năm 2022

Sáng ngày 28/6, Trung tâm chính trị huyện Kiến Xương tổ chức tổng kết, bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng đảng viên mới năm 2022.

28.06.2022 | 20:45 PM