Thứ 2, 27/05/2024, 11:24[GMT+7]

Tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao; giữ vững đường lối...

26.12.2023 | 09:02 AM

Chống khai thác IUU vì lợi ích người dân, lợi ích quốc gia

Chiều ngày 1/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển trực...

02.12.2022 | 08:13 AM