Thứ 3, 23/07/2024, 21:46[GMT+7]

Khuyến khích đoàn viên lao động sáng tạo

Những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động được các cấp công đoàn huyện Quỳnh Phụ tích cực phát động, thu hút đông đảo người...

31.10.2018 | 08:43 AM

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Những năm qua, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, trong đó phong trào “Lao...

04.09.2018 | 09:31 AM

Sôi nổi phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ), các phong trào thi đua do Liên đoàn...

03.09.2017 | 18:36 PM