Thứ 6, 31/03/2023, 19:40[GMT+7]

Tăng cường rà soát, hậu kiểm các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong năm 2023 là rà soát, hậu kiểm các chương trình...

28.11.2022 | 16:08 PM