Thứ 6, 23/02/2024, 20:22[GMT+7]

Google tiến thêm một bước để loại bỏ mật khẩu

Google hiện ưu tiên passkey (mã khóa), phương thức đăng nhập bằng cách xác thực vân tay, khuôn mặt hay mã pin, thay cho mật khẩu truyền thống.

12.10.2023 | 17:20 PM