Chủ nhật, 26/05/2024, 01:45[GMT+7]

Kỳ vọng lớn từ Luật Đất đai (sửa đổi)

Từ ngày 1/1/2025, các luật quan trọng gồm Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng...

19.02.2024 | 14:23 PM