Thứ 7, 18/05/2024, 07:50[GMT+7]

Xây dựng chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Ngày 21/2, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh...

22.02.2024 | 08:48 AM