Thứ 2, 02/10/2023, 02:42[GMT+7]

Tạo môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến hết năm 2025, thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng...

04.08.2022 | 15:45 PM