Thứ 4, 29/05/2024, 04:17[GMT+7]

Sức sống mới trên mảnh đất biên cương Cao Bằng sau chiến sự năm 1979

Chiến sự biên giới 1979 đã lùi xa nhưng ký ức về sự kiện này chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người dân và các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bảo...

18.02.2024 | 08:49 AM

Sức sống mới nơi mảnh đất biên cương

Sau gần ba thập kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay, huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) đã có những bước chuyển tích cực, những thành quả to lớn...

28.02.2020 | 09:33 AM