Thứ 2, 20/03/2023, 16:24[GMT+7]

Khẳng định sự coi trọng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 13/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do...

14.12.2022 | 08:21 AM