Thứ 2, 15/04/2024, 12:08[GMT+7]

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 1)

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Trong đó, Luật quy định thêm trường hợp...

01.12.2023 | 09:46 AM