Thứ 5, 30/03/2023, 00:27[GMT+7]

Một số phong trào thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Đoàn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã phát động 3 phong trào lớn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ...

14.12.2022 | 09:38 AM