Thứ 2, 27/05/2024, 10:43[GMT+7]

Mục tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2030

Ngành xây dựng đặt mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt bình quân 16-26%; tỷ lệ đất dành cho bến bãi đỗ xe đạt 1-3...

13.03.2024 | 10:49 AM