Thứ 5, 23/03/2023, 21:06[GMT+7]

Bác về mừng công 5 tấn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bất thường, anh Đông báo tin chuẩn bị đón Bác về thăm, ai nấy đều phấn khởi, hồi hộp. Bác về! Nghe hai tiếng đó sao mà xúc động....

23.12.2021 | 08:39 AM