Thứ 2, 15/07/2024, 03:03[GMT+7]

Việt Nam tri ân nhà hoạt động cánh tả, người bạn thủy chung Merle Ratner

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh lý tưởng, cuộc đời hoạt động và những cống hiến của bà Merle Ratner đã trở thành di sản quý báu, là nguồn cảm hứng, động...

04.03.2024 | 10:23 AM