Thứ 7, 20/04/2024, 23:19[GMT+7]

Minh Phú: Nâng cao tiêu chí thu nhập để xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí khác trong xây dựng NTM nâng cao, xã Minh Phú (Đông Hưng)...

10.11.2023 | 09:31 AM

Sen nở trên đất lúa

Thấy ở quê có nhiều diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả bị bỏ hoang để cỏ mọc gây lãng phí đất, ông Vũ Anh Tuấn, thôn Thọ Nam, xã Minh Phú (Đông...

22.09.2023 | 09:46 AM