Thứ 2, 22/07/2024, 22:00[GMT+7]

Internet vệ tinh của Musk khiến bộ tộc Amazon tiến thoái lưỡng nan

Startlink mang Internet đến bộ tộc Marubo bị cô lập hàng nghìn năm ở Amazon, nhưng gây ra tình trạng mê phim khiêu dâm ở người trẻ.

09.06.2024 | 16:01 PM