Chủ nhật, 14/07/2024, 18:00[GMT+7]

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Cách đây 76 năm, vào ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành...

23.11.2021 | 09:48 AM