Thứ 2, 02/10/2023, 01:29[GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa, nếp sống văn minh trong lễ hội

Trong năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và...

15.03.2021 | 09:35 AM