Thứ 7, 30/09/2023, 23:48[GMT+7]

Nông thôn đổi mới - Thành quả từ sự thống nhất ý Đảng, lòng dân

Ngày 11/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...

13.12.2021 | 14:43 PM

Nông thôn đổi mới, nông dân đổi đời

Có người hỏi, vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đổi thay như thế nào trong ngần ấy thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

16.10.2021 | 14:58 PM