Thứ 4, 08/02/2023, 18:21[GMT+7]

Hà Nội có 4 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tính đến tháng 2/2023, Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 4 huyện đủ điều kiện về đích huyện nông thôn mới nâng cao.

03.02.2023 | 13:51 PM

Quảng Ninh: Huyện Đầm Hà về đích nông thôn mới nâng cao

Với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2022, huyện Đầm Hà đã về đích NTM nâng cao. Từ nay, huyện Đầm Hà đã...

10.01.2023 | 10:15 AM

Bắc Giang: Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các Quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022.

30.12.2022 | 14:14 PM

Nghệ An công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

28.12.2022 | 17:27 PM

Hải Dương: Ban hành chỉ tiêu văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh Hải Dương ban hành, để đạt tiêu chí văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới...

19.12.2022 | 16:51 PM

Giao Thủy (Nam Định): Tích cực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia Nông thôn mới vào năm 2016. Cho đến nay, xã Giao Tân (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) tiếp tục tích cực xây dựng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Khơi dậy nguồn lực từ sức dân

Hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới với 'thành tích' đáng nể: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 48 triệu triệu đồng/người/năm; lao động...

06.12.2022 | 16:09 PM

Sóc Sơn (Hà Nội): Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, với...

30.11.2022 | 14:43 PM

Huyện Thới Lai (Cần Thơ) tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nhờ chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, diện mạo nông thôn huyện Thới Lai tiếp tục đổi mới, khởi sắc...

24.11.2022 | 14:25 PM

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” đã được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vĩnh...

21.11.2022 | 08:07 AM

Vĩnh Phúc: Linh hoạt các cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Lập Thạch

Năm 2022, UBND huyện Lập Thạch có 4 xã đăng ký về đích xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Văn Quán, Xuân Lôi, Xuân Hòa, Bắc...

17.11.2022 | 18:52 PM

Hải Dương: Ban hành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định quy định cụ thể tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao 2021-2025. Theo quy định, để hoàn...

17.11.2022 | 18:52 PM

Huyện Tháp Mười (Đồng Tháp): Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thu nhập người dân

Cách đây 3 năm, huyện Tháp Mười là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn, huyện bắt...

10.11.2022 | 15:48 PM

Bắc Ninh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Phấn đấu đến hết năm 2022, toàn tỉnh...

08.11.2022 | 07:58 AM

Quảng Ninh: Đảo Ngọc Vừng đạt nông thôn mới nâng cao

Cách đây tròn 60 năm (ngày 12/11/1962), Bác Hồ ra thăm đảo Ngọc Vừng và căn dặn: Quân dân phải đoàn kết giữ gìn an ninh, chủ quyền biển đảo, làm giàu kinh...

06.11.2022 | 08:49 AM