Thứ 2, 04/03/2024, 16:18[GMT+7]

Phong Châu: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Về Phong Châu (Đông Hưng) hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của miền quê này. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều được xây dựng khang trang....

03.03.2024 | 14:17 PM

Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 24/1, đoàn đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...

24.01.2024 | 15:56 PM

Đông Hoàng: Hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 21/12, đoàn thẩm tra của huyện Đông Hưng tổ chức thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao tại xã Đông...

21.12.2023 | 17:12 PM

Đông Thọ: Đích đến xã nông thôn mới nâng cao

Đông Thọ là xã duy nhất của thành phố Thái Bình được UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Thời gian qua, cấp ủy, chính...

01.11.2023 | 10:03 AM

Hòa Bình: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), những...

24.10.2023 | 08:49 AM

Vũ Thư: Rà soát, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã

Chiều ngày 30/8, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vũ Thư tổ chức họp, đánh giá kết quả, tiến độ xây dựng NTM nâng cao 8 tháng đầu năm và...

30.08.2023 | 18:52 PM

Dũng Nghĩa nỗ lực hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 20/6, UBND huyện Vũ Thư làm việc với các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở về tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới...

20.06.2023 | 15:32 PM

Vũ Lễ: Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Là một trong những xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, Vũ Lễ (Kiến Xương) đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng các công...

19.06.2023 | 08:38 AM

Quỳnh Phụ: Tập huấn quy trình thông báo địa chỉ số cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 9/6, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tập huấn thông báo địa chỉ số cho đội ngũ cán bộ của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...

09.06.2023 | 17:28 PM

Hà Giang: Gập ghềnh đường về đích nông thôn mới nâng cao

Sau sáp nhập, xã Hà Giang (Đông Hưng) phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Cấp ủy, chính quyền xã đang...

17.05.2023 | 07:19 AM

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Hà Nội: Nhiều bài học kinh nghiệm

Thành phố Hà Nội đã hoàn tất công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022. Kết quả thẩm định cho thấy, với cách làm sáng tạo...

31.03.2023 | 14:51 PM

Nông thôn mới nâng cao ở Hà Nam

Năm 2022, tỉnh Hà Nam có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 19 xã được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi được công nhận, các xã đã chú...

23.03.2023 | 18:37 PM

An Thái: Hướng đích nông thôn mới nâng cao

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, đến nay xã An Thái (Quỳnh Phụ) đã hoàn thành 17 tiêu chí, còn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất...

20.03.2023 | 10:18 AM

Vĩnh Phúc phấn đấu thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung nguồn lực hướng đến mục tiêu xây...

16.03.2023 | 19:35 PM

Hà Nội tổ chức phong trào thi đua 'Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới'

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua 'Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới' TP Hà Nội, đến năm...

15.03.2023 | 10:09 AM