Thứ 4, 29/03/2023, 22:51[GMT+7]

Năm 2022: Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 534 triệu USD

Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt gần 534 triệu USD. Trong đó, riêng vốn đăng ký mới là gần 426,6...

04.01.2023 | 09:04 AM