Thứ 2, 20/03/2023, 16:51[GMT+7]

Bắc Ninh: Lấy quy hoạch làm nền móng thực hiện Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng với 100% các xã...

29.11.2022 | 18:57 PM