Thứ 4, 21/02/2024, 11:23[GMT+7]

Nỗ lực vì mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Nguồn nhân lực y tế chất lượng cao là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xác định...

15.11.2023 | 09:02 AM