Thứ 2, 20/03/2023, 16:08[GMT+7]

Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021

Người Quỳnh Lưu hiếu học, cần cù, thông minh, tư duy luôn đổi mới, sáng tạo. Trong con đường xây dựng NTM, Đảng bộ và Nhân dân Quỳnh Lưu luôn không ngừng...

16.07.2021 | 15:00 PM