Thứ 4, 31/05/2023, 10:32[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 31/1

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày là 146 mẫu, trong đó 144 trường hợp nguy cơ và 2 trường hợp khác (chuyên gia nước ngoài, xuất cảnh). Hiện...

31.01.2021 | 22:06 PM