Thứ 5, 23/05/2024, 08:10[GMT+7]

Cấp 43.843 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành Bảo hiểm Xã hội tổ chức triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo,...

06.07.2021 | 16:02 PM