Thứ 7, 02/12/2023, 12:39[GMT+7]

Nhất trí cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam

Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam sẽ mở ra hướng giải quyết đối với một bộ phận...

02.06.2023 | 17:52 PM

Sửa đổi Luật Căn cước công dân: Đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; tuy nhiên, việc cấp thẻ cho nhóm đối tượng...

02.06.2023 | 17:34 PM