Thứ 6, 31/05/2024, 01:30[GMT+7]

Nâng cao kỹ năng nghề tẩm quất cho người khiếm thị

Những năm qua, song song với công tác chăm lo đời sống cho người khiếm thị, Hội Người mù tỉnh đã chú trọng triển khai các lớp đào tạo, nâng cao kỹ năng...

29.02.2024 | 17:05 PM